De tapuit broedt niet meer

De tapuit, bedreigde broedvogel

Tapuit, Copyright Yola de Lusenet, apalca, Taken on May 7, 2011, Nikon D700

De tapuit broedt niet meer in Vlaanderen. Spijtig. Het restaurant op de hoek van onze (Volder)straat heet nochtans ‘De Tapuyt”. En ik herinner mij deze prachtige vogel levendig uit de tijd dat we hem inventariseerden in het Leie-Mandelgebied in Sint-Baafs-Vijve. Probleem is volgens Natuurpunt het ontbreken van geschikte biotopen. De tapuit houdt van open en schaars begroeide terreinen.

De oorzaak van die vegetatieverandering is volgens Natuurpunt te vinden in de zure regen en een toegenomen stikstofafzet. ‘Ook de crash in het Vlaamse konijnenbestand, onder andere als gevolg van myxomatose, leidde tot minder begrazing en minder geschikte nestholtes. En net die konijnenholen zijn een must voor de tapuit, als broedholte.’

Met een andere holenbroeder is het op onze plantage dan weer goed gesteld: de bergeend is er jaar in jaar uit met meerdere koppeltjes aanwezig. Allicht een cultuurvolger, wat niet gezegd kan worden van de fraaie tapuit.

Meer info: http://www.natuurbericht.be/?id=10634&q=tapuit

Copyright foto : Yola de Lusenet, Taken on May 7, 2011